Framtidens bolagsstämmor - Digital revolution

July 10, 2021
|
Kategorier:
saknar kategori.

Aktieägarnas rätt är att bestämma över bolaget de äger. Men vad händer när Covid-19 hindrar oss från att utöva vår rättighet? När jag inte är ute och föreläser så pluggar jag juridik på heltid och vill därför berätta om de rättsliga aspekterna som drabbar företag nu.

När vi är ute på gymnasieskolorna så brukar vi berätta att du som aktieägare har rätt att påverka bolag du äger. Bolag kan ha flera tusen ägare och det är varken effektivt eller praktiskt om alla ska säga vad de tycker om alla beslut som ska fattas löpande. För att lösa det problemet finns det något som kallas för årsstämma. Det är ett forum där alla ägare som vill påverka bolaget kan mötas. Under föreläsningar brukar jag skoja till det med att säga att dessa stämmor är oftast i Stockholm, på dagtid och de erbjuder (oftast) gratis mat. Om vi går in på det juridiska så finns det regler kring dessa stämmor. Dessvärre hade dessa regler inte en pandemi i beaktning. Många har föreslagit att man håller stämmorna via livesändning, antingen delvis (hybrid) eller helt (virtuellt). Trots det är det inte många bolag som rusat till idén. Det beror på att de har regler att förhålla sig till i Aktiebolagslagen (ABL). Jag tänkte berätta om de viktigaste reglerna.

Först och främst, varför inte bara skjuta upp stämman tills pandemin är över?

Jo, för att lagen säger att stämman ska hållas inom sex månader efter avslut av räkenskapsår. Räkenskapsåret tar i de flesta fall slut 31:a december, då ska stämman hållas senast sista vardagen i juni. Så att skjuta upp blir borträknat då ingen av oss vet när vi får vara mer än 50 personer samlade igen (7:10 ABL).

Bolagen skickar ut en kallelse (dvs. en inbjudan) till stämman. Även den har regler att följa. Dels så ska kallelsen skickas minst fyra veckor och max sex veckor innan stämman. Dels så handlar det inte bara om att sätta en tid och datum, utan alla förutsättningar måste stå med. Så vill man sända den via internet måste det stå där. Det går tyvärr inte att i efterhand bestämma att det ska visas live (7:24 ABL). Det finns även regler kring ifall det skulle finnas fel i kallelsen. Är det ett fel i den så får faktiskt beslut inte tas (7:26 ABL).

"Viss ort"

Om vi går tillbaka till att de oftast hålls i Stockholm så beror det i många fall på att de ska hållas på “viss ort”. Det innebär att stämman ska hållas på platsen styrelsen har sitt säte, eller annan ort om man skrivit det i bolagsordningen (företagets grundlag). Många företag väljer att ha huvudkontoret med styrelsen i Stockholm, då sker stämman även där.

Kan vem som helst delta och rösta då? Nja, man kan begränsa genom att ägare får identifiera sig genom exempelvis BankID. Att sända sin stämma live via internet är faktiskt inte helt nytt. Exempelvis Avanza har gjort det i ett antal år. För en hybridstämma skulle denna lösning fungera, men en 100 % virtuell stämma går inte. Då uppfyller man inte kravet i lagen om “viss ort” (7:15 ABL).

Hybridstämmor finns det egentligen inget egentligt hinder för, endast lite praktiska saker som går att lösa. Tyvärr finns inget stöd i lagen för att ha en helt virtuell stämma. Sen är det positivt att det går att delta hemifrån. Tänk om man bor i Örebro och äger aktier i ett bolag baserat i Härnösand, då är det svårt att delta på plats. Men genom att delta hemifrån får jag utöva min rätt som aktieägare, att bestämma över företaget. Maten får jag tyvärr stå för själv...

Skribent: Alana Jamil, informatör

Läs mer inom samma kategori

No items found.