UP-Certifiering

UP-Certifiering

UP-Certifiering

UP-Certifiering

Vi vill att alla elever oavsett familj, uppväxt, bostadsområde, årskurs eller programinriktning ska få möjlighet till ett tryggare och friare liv med fler möjligheter. Vår vision är att alla elever ska få kunskap om privatekonomi och vi har som mål ge så många unga som möjligt rätt verktyg och stärka deras ekonomiskt självförtroende för att klara vuxenlivet.

Därför har vi UP-Certifieringen. För att stärka samarbetat med alla de hundratals skolor vi besöker varje termin och tillsammans hjälpa eleverna få en stadig grund att stå på. Vi vill skapa ett ett självklart samarbete med alla Sveriges gymnasieskolor och ge stöd kring den privatekonomiska undervisningen. UP-Certifieringen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att skolan tar elevernas privatekonomi och framtid på största allvar.

UP-Certifieringen innebär att samtliga elever på skolan få ta del av Ung Privatekonomis föreläsning. Våra föreläsare kommer till skolan och föreläser för eleverna antingen i klassrummen, aulan eller liknande. Eleverna får även gå från föreläsningen med ett exemplar av vår egen lärobok "Få råd med dina drömmar", för att kunna fördjupa sina kunskaper och lära sig mer efter föreläsningsbesöket. Allt är självklart helt kostnadsfritt för skolan!

Fyll i formuläret nedan för att visa ert intresse av att UP-Certifiera er skola. Vår projektledare kommer kontakta er och ge mer information om certifieringen och samarbetet. Tack för att ni också tror på eleverna och deras framtid, tillsammans gör vi skillnad!


UP-Certifierade skolor: