Hur kom aktiebörser till?

November 17, 2022
|
Kategorier:
saknar kategori.

Många av de stora företagen är noterade på NYSE eller NADSAQ-börsen, och det kan vara svårt för investerare att föreställa sig en tid då börsen inte var synonymt med att investera och handla med aktier. Men det har inte alltid varit så. Det var många steg på vägen till vårt nuvarande system med börser.

Den första börsen

Enligt historisk forskning har Belgien haft en börs så långt tillbaka som 1531 i Antwerpen. Mäklare och långivare skulle träffas där för att ta itu med företag, myndigheter och till och med enskilda skuldfrågor. Det är konstigt att tänka på en börs som uteslutande handlade med skuldebrev och obligationer, men på 1500-talet fanns det inga riktiga aktier.

Alla dessa ostindiska företag

På 1600-talet gav de holländska, brittiska och franska makterna alla upplåtelse till olika företag med Ostindien i deras namn. På gränsen till imperialismens höjdpunkt verkar det som om alla hade en andel i vinsterna från Ostindien och olika delar i Asien men inte människorna som bodde där. Sjöresor som förde tillbaka varor från öster var extremt riskabla på grund av till exempel pirater, väder och dålig navigering. För att minska risken för att ett förlorat fartyg skulle förstöra deras förmögenheter, hade fartygsägare länge använt sig av att leta efter investerare som bidrog med pengar att utrusta fartyget och besättningen i utbyte mot en procentandel av intäkterna om resan var framgångsrik. Investerare sprider sina risker mot att alla slutar i katastrof genom att investera i flera olika satsningar samtidigt.

När de ostindiska företagen bildades förändrade de sättet att göra affärer på. Dessa företag emitterade aktier som skulle betala utdelning på alla intäkter från alla resor företagen gjorde, snarare än att gå resa för resa. Dessa var de första moderna aktiebolagen. Detta gjorde att företagen kunde kräva mer för sina aktier och bygga större flottor.

Söderhavsbubblan spricker

Det brittiska ostindiska kompaniet hade en av de största konkurrensfördelarna i finanshistorien då det var ett monopol som var garanterat av staten. När investerarna började få enorma utdelningar och sälja sina aktier för förmögenheter, var andra investerare hungriga för en del av handeln. Den spirande finansboomen i England kom så snabbt att det inte fanns några regler eller bestämmelser för emission av aktier. South Sea Company (SSC) växte fram med en liknande upplåtelse från kungen och dess aktier, och de många emissionerna såldes så snart de noterades. Innan det första fartyget någonsin lämnade hamnen, hade SSC använt sin nyfunna investerarförmögenhet för att öppna lyxiga kontor i de bästa delarna av London. Uppmuntrade av framgången med SSC och insikten att företaget inte hade gjort någonting förutom att emittera aktier rusade andra affärsmän för att erbjuda aktier i sina egna satsningar.Alla aktier såldes. Bubblan sprack oundvikligen när SSC misslyckades med att betala utdelning på sina ringa vinster, vilket framhävde skillnaden mellan dessa nyemissioner och det brittiska ostindiska kompaniet. Den efterföljande kraschen fick regeringen att förbjuda utfärdandet av aktier vilket hölls till 1825.

New York-börsen

Den första börsen i London bildades officiellt 1773. Medan London Stock Exchange (LSE) fick handfängsel av lagen som begränsade aktier, har New York Stock Exchange (NYSE) ägnat sig åt handel med aktier. NYSE var dock inte den första börsen i USA. New York Stock Exchange bildades av mäklare på Wall Street. Börsens läge ledde mer än något annat till den dominans som NYSE snabbt uppnådde. Det var i hjärtat av all verksamhet och handel som kom till och från USA, såväl som den inhemska basen för de flesta banker och stora företag. Genom att ställa krav på notering och kräva avgifter blev New York-börsen en mycket förmögen institution. NYSE mötte väldigt lite inhemsk konkurrens under de kommande två århundradena. Dess internationella prestige steg i takt med den spirande amerikanska ekonomin, och det var snart den viktigaste börsen i världen.

Konkurrenter till NYSE

På den internationella scenen framstod London som den stora börsen för Europa, men många företag som var börsnoterade internationellt noterades också i New York. Många andra länder som Tyskland, Frankrike, Sydafrika, Hongkong, Japan och Kanada utvecklade sina egna börser men dessa sågs till stor del som en plats för inhemska företag att bo i tills de var redo att göra språnget till Londonbörsen och därifrån till de stora ligorna i NYSE. Trots existensen av börser i Chicago, Philadelphia och andra stora städer var NYSE den mest kraftfulla börsen nationellt och internationellt. Men 1971 dök en uppkomling upp för att utmana NYSE.

The New Kid on the Block

Nasdaq var idén från National Association of Securities Dealers (NASD) nu kallad Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Från starten har det varit en typ av börs som använder nätverk av datorer som utför affärer elektroniskt. Införandet av en elektronisk börs gjorde affärerna mer effektiva. Konkurrensen från Nasdaq har tvingat NYSE att utvecklas.

Framtiden: Världsparitet?

NYSE som en gång var nära knuten till den amerikanska ekonomins förmögenheter eller misslyckanden, är global. Men Nasdaq börsvärde är ikapp NYSE som en gång hade ett börsvärde som översteg Nasdaq, Tokyo och London tillsammans. De andra börserna i världen har vuxit sig starkare genom sammanslagningar och utvecklingen av sina inhemska ekonomier.

Källa:

https://www.investopedia.com/articles/07/stock-exchange-history.asp

Zaidoon Alkendi - Föreläsare på Ung Privatekonomi

Läs mer inom samma kategori

No items found.