Pengars evolution - Del 1. Från kossor till mynt

July 10, 2021
|
Kategorier:
saknar kategori.

Hur bestämmer man vad som ska vara pengar? Låt oss resa tillbaka till en enklare tid för att förstå. Människan har historiskt sett sällan levt i en ren byteshandelsekonomi i någon större utsträckning. För att förstå signifikansen av pengars roll i ett samhälle hjälper det ändå oss att använda det som ett exempel.

En fiskare har oftast mer fisk än vad denne behöver. Likaså har hönsägaren fler ägg än vad denne behöver. De tar sitt överskott till en marknad med förhoppningen att kunna hitta någon som efterfrågar just den varan man har tillgänglig. Dessutom behöver den person som efterfrågar ens varor själv inneha en vara som man efterfrågar för att ett byte ska ske. Denna situation kallas för "the double coincidence of wants". Som vi märker kan det bli svårt att kapitalisera på sin vara i dessa omständigheter. Resultatet blir ett ineffektivt system där värde är låst och kanske till och med ruttnar bort på grund av svårigheten att byta till sig annat värde med hjälp av den.

Om hönsägaren efterfrågar fisk medan fiskaren efterfrågar potatis istället för ägg, kan en lösning för fiskaren vara att acceptera bytet för att hen vet att potatisodlaren efterfrågar ägg. I detta fall har ägg använts som en bytesvara varigenom fiskaren bevarat sin ekonomiska energi. När fiskaren vet att hen alltid kan byta ägg mot potatis, kan hen byta med hönsägaren redan flera dagar innan hen tar sig till marknaden och under tiden bevara äggen i en korg på hyllan. När det finns tid kan fiskaren ta sina ägg till marknadsplatsen och byta till sig potatis. Detta är början på den fria marknadens lösning till the double coincidence of wants.

Till slut kommer den fria marknaden överens om en bytesvara som är eftertraktad av alla, varigenom man kan förvara sin ekonomiska energi för att på ett senare tillfälle kunna byta till sig annat värde. I historieböckerna kan vi hitta pengar i form av pärlor, snäckor, stenar, nötkreatur, metaller, papper m.m.

Det finns ett antal karaktärsdrag som gör en bytesvara till en bra sorts pengar:

⭐️  Mycket värde inom liten vikt

Vatten kan användas som pengar då det är eftertraktat av alla, men det blir väldigt tungt att bära runt på då det inte är särskilt värdefullt i relation till andra varor.

⭐️  Har en ekonomisk enhet

Det ska vara enkelt att jämföra värdet av olika varor i pengarnas enhet, t.ex. kronan, en kr jämfört med fem kr.

⭐️  Håller länge

Ruttnar eller slits inte enkelt.

⭐️  Accepterat som ett handelsmedium av marknaden

Alla har förtroende att de kan byta till sig varor och tjänster med pengarna.

⭐️ Det finns en begränsad tillgång av varan

Om varan kan tillverkas snabbt när den är efterfrågad kommer värdet av existerande varor sjunka på grund av det höga utbudet.

I del två kommer jag skriva om ädelmetallernas spännande historia för att sedan förklara hur vi hamnade där vi är idag och vilka märkvärdigheter framtiden har att bjuda på.

Skribent:Arsha Safarzadeh, informatör i Lund

Läs mer inom samma kategori

No items found.