Pengars evolution del 2 - Från mynt till papper

July 10, 2021
|
Kategorier:
saknar kategori.

Ädelmetaller, framförallt guld och silver, har betraktats som pengar i flera tusen år. När man tittar närmare på deras karaktärsdrag kan man förstå varför de fungerar bra som pengar. De är enkla att smälta och forma, slits inte enkelt och förtvinar inte. De är begränsade i sin tillgång och nya pengar träder in i marknaden i en relativt förutsägbar grad genom gruvverksamhet. Det finns dock ett känt fall från 1600-talets Spanien där upptäcktsresande hade med sig enorma mängder silver från sin färd till Karibien. Detta orsakade stark inflation och chockade ekonomin, vilket resulterade i att alla varor blev mycket dyrare relativt till silvret.

Det mystiska med guld och silver är att ingen särskild individ eller grupp individer har genom tiderna tvingat på andra att ädelmetallerna måste användas som pengar. Den fria marknaden har alltid återvänt till guld och silver efter att riken genom tiderna har provat andra alternativ och gång på gång misslyckats. Den tid vi nu lever i är den längsta period vi har gått utan att byta tillbaka till guld efter att ha lämnat den som monetär standard.

Det var först år 1931 som guldmyntfoten övergavs i Sverige. Innan dess kunde man lämna in 2 480 kronor hos riksbanken för att hämta ut ett kilo guld! 1939 var dock kronan indirekt kopplad till guld då den var knuten till dollarn som i sin tur var kopplad till guld.

De handelskrig och senare världskrig som tog plats i slutet av 30-talet och in på 40-talet ledde till att medlemsländerna i den internationella valutafonden (IMF) ingick i ett avtal år 1944. Detta innebar att en fast växelkurs fastställdes mellan medlemsländernas lokala valutor och den amerikanska dollarn i det så kallade Bretton Woods-systemet. I avtalet garanterade även USA ett fast lösenpris av dollarn i guld. Detta avtal höll stadigt fram tills 60-talet då medlemsländerna började ställa sig skeptiska till USAs trovärdighet. I ett tal till nationen 1965 förmedlade dåvarande franska presidenten Charles DeGaulle att riskerna med att förlita sig på ett system vilket endast tillät USA emittera dollar som alla andra var beroende av var för höga. Frankrike inledde därefter en plan att konvertera sina dollarreserver till guld och flera länder började ta efter. Se videon här.

Det var år 1971 som hela världens monetära riktning förändrades drastiskt. USA:s dåvarande president Richard Nixon förmedlade i ett tal till nationen att de ”temporärt” skulle häva konvertibiliteten av dollar till guld. Detta gjordes för att guldreserverna minskade i förhållande till hur mycket dollar centralbanken hade skapat. Medlemsnationerna hade köpt dollar i förtroende att kunna byta till sig guld i framtiden för att minska på transaktionskostnaderna för bland annat frakt och förvaring. Detta löfte bröts. Det visade sig att president DeGaulle hade rätt. Slutligen bortkopplades kronan officiellt från guldet år 1973 när Bretton Woods-systemet formellt upphörde. Den som är intresserad kan se Nixon tala om detta i denna video.

Del 1 finner du här.

Skribent: Arsha Safarzadeh, informatör i Lund.

Läs mer inom samma kategori

No items found.