Vad är en budget?

July 10, 2021
|
Kategorier:
saknar kategori.

Jag har i tidigare inlägg beskrivit en budget som ett verktyg för att uppskatta framtida inkomster och utgifter. På så vis går det att bygga en uppfattning om pengarna kommer att räcka för att täcka alla utgifter. Sedan är det viktigt att följa upp för att se hur verkligheten förhåller sig mot budgeten. Är inkomsterna lika stora som förväntat? Är utgifterna lika stora som förväntat? Hur ser totalen ut och hur påverkar det möjligheterna för resterande tidsperiod som budgeten täcker?En budget kan vara väldigt enkel men även vara väldigt komplex. I stora företag sitter flera personer i veckor för att ta fram en budget som ska användas för att styra företaget rent ekonomiskt. Din budget behöver inte vara lika avancerad eller omfattande. Likheten är att precis som företagen har du ett intresse av att det går bra ekonomiskt. Så ett sätt att se på en budget är för att företaget du ska gå runt. Din privatekonomi AB.

Det finns olika sätt att skapa en budget. Några tycker om att göra saken enkel genom att använda papper och penna. Andra tar det steget längre och skriver i något form av elektroniskt dokument på datorn. Ett väldigt effektivt sätt att föra en budget är genom att använda Excel eller liknande beräkningsprogram. Detta kan vara lite avskräckande i början då det är inlärningströskel. Möjligheterna som kommer med att använda ett beräkningsprogram är dock väldigt stora! Med dagens teknik för informationsspridning går det att ta del av otroligt mycket information genom en enkel sökning på Google. Även Youtube erbjuder mängder av information och inspiration för att underlätta ditt lärande.

Oavsett metod så består en budget i regel av två huvudkategorier. Inkomster och utgifter.

Dessa kan sedan delas upp i underrubriker. Vilka underkategorier som används bestämmer du och du anpassar din budget för att passa ditt liv och din ekonomi. Som exempel kan inkomster bestå av bidrag, studielån och lön från extrajobb eller sommarjobb. Utgifter tenderar att behöva delas upp i aningen fler kategorier. Några exempel kan vara boende, mat, räkningar, nöjen och transport. Sedan är det alltid bra att en kategori under utgifter för övrigt. Där hamnar allt som inte går under de andra kategorierna.

Sedan kan den som vill dela upp även några av dessa kategorier i ytterligare underkategorier. Boende kan delas upp i hyra, internet och underhåll. Räkningar kan delas upp i telefoni, streamingtjänster och internet (detta är alltså en utgift som kan hamna under två olika poster. Det är upp till dig att avgöra hur du vill kategorisera dina utgifter). Mat kan delas upp i kategorierna äta hemma och äta ute.

Vilken nivå din budget ska ha avgör du.

Rekommenderat är att ha minst en nivå av underkategorier. På så vis kan du när du följer upp hur mycket du spenderat se om någon enskild kategori överstiger budget. Det är då du kan göra aktiva val för att minska din konsumtion så att ekonomin faktiskt går runt. När du följer upp din ekonomi för du alltså in alla utgifter som du anser hamnar under den kategorin. Det som inte passar in under någon kategori går alltid att lägga under övrigt.

Det är nu det är en stor fördel med någon form av beräkningsprogram. Genom att förbereda noga kan du enkelt efter att du fört in dina utgifter räkna ihop summan för varje kategori och sedan jämföra hur den kategorin står sig mot din budget. Har du spenderat mer eller mindre än du budgeterat för den kategorin den månaden? Sen går det enkelt att se hur det ser ut totalt sett för den tidsperiod budgeten sträcker sig över. Detta är bra eftersom vissa månader kommer du spendera mindre än budgeterat och då kan vissa utgifter vara okej även om det innebär att du överstiger din budget.

Bäst av allt är att om du gör en smart budget ordentligt en gång, till exempel i Excel, så kan du återanvända den senare. Gör ett större jobb en gång för att slippa sitta och räkna ihop alla utgifter och jämför mot inkomster för hand. Risken med att räkna för hand är att det blir fel, men även att det känns som ett stort jobb. Får du införandet till att bli en naturlig del av ditt beteende kan du få beräkningsprogrammet att sköta resten. Då är allt du behöver göra är att se så budgeten verkligen går ihop. Att dina utgifter inte överstiger dina inkomster.

Skribent: Hampus Hugosson, informatör i Stockholm

Läs mer inom samma kategori

No items found.