EU uppmuntrar till privatekonomisk utbildning i skolan

May 23, 2024
|
Kategorier:

Europeiska rådet tycker att det är viktigt att kunskapen i privatekonomi höjs i medlemsländerna. Det markerar de i sina nya rekommendationer. I Sverige arbetar vi på Ung Privatekonomi med att ungdomar ska bli bättre på privatekonomi.

Europeiska rådet har nyligen antagit ett antal slutsatser och rekommendationer om finansiell utbildning och finansiell förmåga inom EU. Man konstaterar att den finansiella kunskapen är låg inom unionen och behöver höjas både för medborgarnas och samhällets skull. Därför uppmuntrar EU bland annat medlemsstaterna att lägga in finansiell utbildning i läroplanen och att skapa en nationell strategi för att öka den finansiella förmågan. Det här visar att Europeiska rådet tycker att finansiell utbildning och kunskap om privatekonomi är ett viktigt område. Man föreslår att EU-länderna ska etablera utbildningar som passar lokalt, samtidigt som man kommer följa utvecklingen från centralt håll i EU.

- Det känns roligt att EU visar att det är viktigt med privatekonomisk kunskap och att de jobbar med frågan från sitt håll, menar Tova Larsson, verksamhetschef för Ung Privatekonomi. Att människor ska känna sig trygga när de tar ekonomiska beslut är något som många parter behöver samarbeta kring. Det blir enklare om vi vet att det finns stöd från EU.

Den finansiella förmågan i Sverige står sig relativt väl jämfört med övriga länder inom Europa, med ett resultat som är över genomsnittet i EU. Men det är fortfarande en betydande andel av befolkningen i Sverige som saknar en grundläggande kunskap om privatekonomi. Kunskapen är dessutom särskilt låg bland ungdomar, enligt en ny undersökning från Lunds universitet. I forskningen svarade ungdomar på tre frågor som mäter den grundläggande förståelsen för inflation, ränta och riskdiversifiering. Endast 20 procent svarade rätt på samtliga frågor och cirka 20 procent svarade fel på alla frågor.

Ung Privatekonomi har länge kämpat för att alla ungdomar i Sverige ska få en grundläggande kunskap om privatekonomi. Dels genom vår grundverksamhet där vi varje år utbildar över 30 000 gymnasieelever, och har utbildat totalt 350 000 ungdomar sedan starten 2008. Vi jobbar även med frågan om privatekonomisk utbildning som en del i skolan, senast genom remissvar till Skolverket, kontakt med politiker och debattartiklar.  

Läs mer

Capital markets Union: Council approves conclusions on financial literacy

Financial literacy, personal financial situation, and mental health among young adults in Sweden, Journal of Financial Literacy and Wellbeing.

OECD/INFE 2023 international survey of adult financial literacy.

Ung Privatekonomis remissvar till Skolverket

Om Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi är ett opolitiskt och icke-vinstdrivande utbildningsprojekt som sedan 2009 har träffat över 350 000 gymnasieungdomar. Idag träffar Ung Privatekonomi ca 30 000 elever per läsår över hela Sverige. Ung Privatekonomi stöttas av Aktiespararna, Fondbolagens Förening, Svensk Värdepappersmarknad, Nasdaq, Folksam, Lannebo Fonder och Unga Aktiesparare.

Kontakt

Tova Larsson

Verksamhetschef Ung Privatekonomi

Tova.Larsson@ungprivatekonomi.se

072 30 777 68

Läs mer inom samma kategori

Seminarium om finansiell utbildning

Unga Aktiesparare, Ung Privatekonomi och Svensk Värdepappersmarknad ordnade den 8 februari 2023 ett seminarium i Europahuset om finansiell utbildning. Seminariet utgick från EU-Kommissionen nya ramverk om finansiell kompetens för barn och unga som presenterades hösten 2023.

Sköna resultatet – nu blir det mer privatekonomi i skolan: ”Viktigt”

Efter hårt arbete från flera parter så har en efterlängtad milstolpe nåtts. Det kommer att bli mer privatekonomi i gymnasieundervisningen med ett tydligare fokus på att kunna hantera sina pengar sunt. ”Det betyder mycket att fler får förståelse för grunderna i en hälsosam privatekonomi, säger Tova Larsson, verksamhetschef för Ung Privatekonomi.

Pressmeddelande: Privatekonomi som individuellt val?

Är det aktuellt med en kurs om privatekonomi som indivudellt val på gymnasienivå? Ung Privatekonomi skickar in ett remissvar med förslag till Skolverket i början av 2024. Vi har även undersökt vad gymnasieeleverna själva tycker om frågan. 4095 gymnasieelver svarar under hösten 2023 på en undersökning av Ung Privatekonomi.