Seminarium om finansiell utbildning

February 23, 2024
|
Kategorier:

Unga Aktiesparare, Ung Privatekonomi och Svensk Värdepappersmarknad ordnade den 8 februari 2023 ett seminarium i Europahuset om finansiell utbildning. Seminariet utgick från EU-Kommissionen nya ramverk om finansiell kompetens för barn och unga som presenterades hösten 2023. Det är ett ramverk som samlar alla kompetenser som man kan tänkas behöva inom ämnet ekonomi.

Med intressanta anföranden och ett spännande panelsamtal låg fokuset på hur det ser ut idag kring privatekonomisk kunskap och utbildning. Deltagare var Paulina Dejmek-Hack, direktör på Europeiska Kommissionen, Johan Almenberg som är statssekreterare på Finansdepartementet, Henrik Johansson, VD på Unga Aktiesparare, budget- och skuldrådgivaren Kristofer Krmpotic, Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, Emma Hedman på Unga Aktiesparare och Tova Larsson från Ung Privatekonomi.

Från Ung Privatekonomi och Unga Aktiesparares sida så presenterade vi hur den privatekonomiska kunskapen är för ungdomar.

I dagens läroplan är det inom samhällskunskapen på gymnasiet och hem-och konsumentkunskapen på grundskolan som man går igenom privatekonomi.
2025 kommer nya läroplaner för gymnasiet och inom samhällskunskapen blir det mer privatekonomi! Nu kommer man prata om försäkringar, konsumentkrediter och olika typ av sparande. Det är väldigt bra att det utökas i samhällskunskapen för det är en kurs som de flesta läser. Samhällskunskapen har dock många viktiga områden så man hinner inte gå in så djupt och därför har vi fler förslag på hur man kan få privatekonomisk kunskap i skolan.

Ett förslag som Ung Privatekonomi skickat in till Skolverkets senaste remissomgång är att privatekonomi ska vara möjligt att läsa som individuellt val. Det möjliggör att alla elever oavsett program kan välja att läsa ämnet under ett helt år. Vårt förslag på kursen innefattar bland annat boendeekonomi, lån, mer om sparande och hållbarhet inom privatekonomi. Det vi vill att eleverna ska utveckla är förmågor att planera och hantera den egna privatekonomin och förstå ekonomiska konsekvenser av de valen som man gör.

Läs mer inom samma kategori

EU uppmuntrar till privatekonomisk utbildning i skolan

‍Europeiska rådet tycker att det är viktigt att kunskapen i privatekonomi höjs i medlemsländerna. Det markerar de i sina nya rekommendationer. I Sverige arbetar Ung Privatekonomi med att ungdomar ska bli bättre på privatekonomi.

Sköna resultatet – nu blir det mer privatekonomi i skolan: ”Viktigt”

Efter hårt arbete från flera parter så har en efterlängtad milstolpe nåtts. Det kommer att bli mer privatekonomi i gymnasieundervisningen med ett tydligare fokus på att kunna hantera sina pengar sunt. ”Det betyder mycket att fler får förståelse för grunderna i en hälsosam privatekonomi, säger Tova Larsson, verksamhetschef för Ung Privatekonomi.

Pressmeddelande: Privatekonomi som individuellt val?

Är det aktuellt med en kurs om privatekonomi som indivudellt val på gymnasienivå? Ung Privatekonomi skickar in ett remissvar med förslag till Skolverket i början av 2024. Vi har även undersökt vad gymnasieeleverna själva tycker om frågan. 4095 gymnasieelver svarar under hösten 2023 på en undersökning av Ung Privatekonomi.