Lär dig att värdera aktier med P/E- och P/S-tal

October 6, 2023
|
Kategorier:

När jag började investera i aktier trodde jag att det behövdes invecklade strategier och expertkunskap för att lyckas. Att värdera vilka investeringar var bra kändes svårt och komplicerat. Jag hade läst ett citat från Warren Buffett (känd som en av världens skickligaste investerare) som sa ”Risk comes from not knowing what you´re doing”. Denna risk ville jag minimera och bestämde mig därför för att lära mig värdera och analysera bolagen jag ville investera i. För att jämföra aktiers prissättning, räcker det oftast att titta på två nyckeltal, P/E och P/S.

P/E

P/E står för price/earnings eller pris/vinst och är ett mått för att uppskatta en akties värde genom att jämföra aktiepriset med vinsten per aktie. Det visar hur mycket vi kan betala för en aktie i förhållande till potentiella vinstmöjligheter. Ett högt p/e-tal kan indikera att bolaget är övervärderat eller att marknaden tror på höga framtida vinster. Ett lågt p/e-tal kan i stället tyda på undervärdering eller låga förväntningar på framtida vinster. För att använda p/e talet som investeringsstrategi, bör man jämföra det med konkurrenterna i samma bransch.

Exempelvis: Priset för en aktie= 100 kr, vinsten per aktie= 20 kr. Alltså är p/e= 5, det kommer ta 5 år för bolaget (med dagens vinstnivå) att tjäna in summan som aktien handlas till i nuläget.

P/S

P/S står för price/sales eller pris/försäljning och visar förhållandet mellan aktiens pris och bolagets försäljning per aktie. Ett högt p/s-tal indikerar höga förväntningar från investerare, medan ett lågt p/s-tal indikerar lägre förväntningar. Ett högt p/s-tal kan bero på höga värderingar eller höga förväntningar på bolagets framtida omsättning, medan ett lågt p/s-tal kan indikera låga värderingar eller minskande omsättning.

Exempelvis: Om ett bolag har ett marknadsvärde på 1 miljon kronor och en total försäljning på 700 000kr är p/s talet cirka. 1,43. Om detta ligger över snittet för bolagets konkurrenter i samma bransch tyder detta på att marknaden värderar detta bolag högre än konkurrenterna.

Vi kan använda p/s-talet som en indikation på köp- och säljlägen. Ett högt p/s-tal kan vara ett bra säljläge då förväntningarna är höga, men det kan också tyda på förtroende från marknaden på grund av god historisk lönsamhet och kan därför vara en aktie värd att behålla. Om du som investerare inte tror på bolagets framtida lönsamhet kan höga p/s tal utgöra ett bra säljtillfälle. Medan en lika bra investeringsstrategi kan vara att behålla eller öka investeringen i bolaget om bolaget visat på bra historisk lönsamhet.

Avslutningsvis:

Nu har vi lärt oss att värdera aktieinvesteringar med p/e och p/s tal. De stora svenska investeringsplattformarna som Nordnet och Avanza listar ofta dessa siffror på aktiens översiktsida. Du kan också läsa mer om EPS för att förstå bolags lönsamhet.

I nästa artikel kommer jag skriva om börspsykologi och hur du kan anpassa din portfölj efter marknadens ”säsonger”. Stay tuned!

Lycklig investering!

Emelie Stark, föreläsare Ung Privatekonomi

Källor för vidare läsning:

Fundamentalanalys.se (2023)

Investopedia (Juni 27, 2022)

Avanza (2023) https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/aktier/vad-ar-pe-tal.html

Nordet (2023) https://www.nordnet.se/blogg/kunskapsbanken/aktier/vad-ar-p-s-talet/

Läs mer inom samma kategori

Hur undviker du ekonomisk stress? Skapa balans för ett hälsosamt ekonomiskt välbefinnande

Att upprätthålla ekonomiskt välbefinnande handlar inte bara om siffror på ett bankkonto. Det handlar också om att skapa en balans mellan arbete och fritid samt att hantera stress och oro för pengar. Lär dig tipsen för att minska stressen här.

Hur ska jag fördela mitt sparande inför den 25:e?

Det börjar närma sig den 25:e, det är därmed dags att planera ditt sparande denna månad. Men hur fördelar man sitt sparande när studiebidraget eller lönen kommer? Jo, så här kan du smart fördela ditt sparande när pengarna kommer in på bankkontot.

Varför har unga personer en fördel på börsen?

Jo, dem har mer utav världens mest värdefulla tillgång - tid!