Pressmeddelande: Skolan borde lära om aktier och fonder enligt eleverna

March 17, 2023
|
Kategorier:

Om gymnasieeleverna själva fick välja, så hade det varit mer privatekonomi i skolan. 93,6 % av gymnasieungdomarna (15 260 st) tycker att man borde få lära sig om aktier och fonder i skolan. Det är 2 % som inte tycker man borde få lära sig om det i skolan och 4,4 % vet inte var de står i frågan.

Siffrorna kommer från en undersökning som Ung Privatekonomi har gjort bland gymnasieelever från hela landet med 16 306 svarande. Ung Privatekonomis verksamhetschef Tova Larsson kommenterar resultatet.

-       Det är kloka ungdomar som vill ha kunskapen! Så fort ungdomarna börjar jobba, oavsett om det bara är på sommaren, får de fonder genom det svenska pensionssystemet men ingen utbildning i vad det innebär. När gymnasieeleverna är 18 år så öppnas dörren till alla möjliga vägar, det är ungefär lika enkelt som att betala på kredit som att köpa en fond. Om man då inte har kunskap om de långsiktiga skillnaderna så kan det som är enklast i stunden locka.

På frågan hur man ska lära sig om privatekonomi i skolan så tycker 46,6 % som en större del i de kurser som finns och 35,5 % tycker det ska vara ett eget ämne. 18 % tycker det är tillräckligt idag. Även 95% av lärarna som Ung Privatekonomi har träffat tycker det är viktigt att gymnasielever får lära sig om aktier och fonder i skolan.

-       Det är verkligen kul att det finns ett intresse! Jag tror inte det är många skolämnen som 82 % av gymnasieeleverna vill läsa mer om, oavsett vilket ämne man frågar om, fortsätter Tova.

Kontaktperson:

Tova Larsson

Verksamhetschef, Ung Privatekonomi

072 30 777 68

Tova.larsson@ungprivatekonomi.se

Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi är ett oberoende, opolitiskt och icke-vinstdrivande utbildningsprojekt som sedan 2009 har träffat 304 423 gymnasieungdomar. Idag träffar Ung Privatekonomi ca 35 000 elever per läsår över hela Sverige.

Läs mer inom samma kategori

Seminarium om finansiell utbildning

Unga Aktiesparare, Ung Privatekonomi och Svensk Värdepappersmarknad ordnade den 8 februari 2023 ett seminarium i Europahuset om finansiell utbildning. Seminariet utgick från EU-Kommissionen nya ramverk om finansiell kompetens för barn och unga som presenterades hösten 2023.

Finansbranschens förslag för privatekonomi i skolan

Det senaste året har högre inflation och stigande räntor gjort det tuffare ekonomiskt för många, och en grupp som drabbats särskilt hårt är unga. Här följer tre förslag för att hjälpa unga att hantera sin ekonomi bättre.