Elever vill lära sig mer om privatekonomi

October 12, 2021
|
Kategorier:

Pressmeddelande 15-01-2021

Om gymnasieeleverna själva fick välja, så hade det varit mer privatekonomi i skolan. Ung Privatekonomi är väldigt glada över att det finns ett stort intresse för privatekonomi ibland våra gymnasieelever, men samtidigt oroade över att de inte får den kunskap de behöver.

Mer privatekonomi i skolan, gärna som ett eget ämne

Siffrorna kommer från en undersökning som Ung Privatekonomi har gjort bland gymnasieelever från hela landet. 49,9 % skulle vilja ha mer privatekonomi i de kurser som redan finns. 31,5% svarade att de ville ha det som ett eget ämne. Endast 18,6% tycker att de får tillräckligt med privatekonomi i skolan. Totalt vill alltså 81,4% av de tillfrågade gymnasieungdomarna ha mer privatekonomi i skolan.

Fler vill komma igång med sparandet

I undersökningen tillfrågades även om gymnasieleverna vill komma igång med att spara i aktier och fonder. 67,3% svarade ja. 16,3% sparar redan i aktier eller fonder. 13,8% svarade vet ej och 2,5% svarade nej. Det finns alltså ett enormt intresse ibland Sveriges unga att lära sig mer om sparande, lån, investeringar och hur man tar hand om sin ekonomi.

- Siffrorna visar tydligt att gymnasieleverna själva efterfrågar mer privatekonomisk undervisning i skolan. De ungdomar som inte får med sig kunskap om privatekonomi har en stor nackdel när de ska ut i vuxenlivet. Allt från att ta bolån till ett framgångsrikt sparande. Alla borde få chansen att lära sig mer om privatekonomi. - Herman Strandh, Ung Privatekonomi

Undersökningen genomfördes av utbildningsprojektet Ung Privatekonomi.

Under perioden 20 augusti – 21 december 2020 genomfördes 2286 intervjuer genom webbenkät till gymnasieelever i hela landet.

Kontaktperson:

Herman Strandh

Verksamhetschef, Ung Privatekonomi 073-062 95 13

Herman.strandh@ungprivatekonomi.se

Läs mer inom samma kategori

Seminarium om finansiell utbildning

Unga Aktiesparare, Ung Privatekonomi och Svensk Värdepappersmarknad ordnade den 8 februari 2023 ett seminarium i Europahuset om finansiell utbildning. Seminariet utgick från EU-Kommissionen nya ramverk om finansiell kompetens för barn och unga som presenterades hösten 2023.

Sköna resultatet – nu blir det mer privatekonomi i skolan: ”Viktigt”

Efter hårt arbete från flera parter så har en efterlängtad milstolpe nåtts. Det kommer att bli mer privatekonomi i gymnasieundervisningen med ett tydligare fokus på att kunna hantera sina pengar sunt. ”Det betyder mycket att fler får förståelse för grunderna i en hälsosam privatekonomi, säger Tova Larsson, verksamhetschef för Ung Privatekonomi.

Pressmeddelande: Privatekonomi som individuellt val?

Är det aktuellt med en kurs om privatekonomi som indivudellt val på gymnasienivå? Ung Privatekonomi skickar in ett remissvar med förslag till Skolverket i början av 2024. Vi har även undersökt vad gymnasieeleverna själva tycker om frågan. 4095 gymnasieelver svarar under hösten 2023 på en undersökning av Ung Privatekonomi.