Vi brinner för trygghet och frihet

October 25, 2022
|
Kategorier:

Vi lever idag i ett samhälle där många konsumerar väldigt mycket, kanske dessutom med lånade pengar. För att inte dras med i konsumtionshets, utan istället spara och lära sig hantera sin egen privatekonomi, är kunskap nyckeln. Kunskap om sin egen privatekonomi ger trygghet, frihet och en god grund i livet. Vi på Ung Privatekonomi brinner för att fler ska få lära sig om privatekonomi i skolan för att vara rustade inför vuxenlivet. Vår UP-certifiering är ett steg mot att alla gymnasieelever i Sverige ska få baskunskaper i privatekonomi. 

 

I början av året drog vi igång projektet UP-certifieringen som avser att göra det lättare för gymnasieskolor att ge privatekonomisk undervisning till alla sina elever. En certifiering innebär att vi garanterar årliga föreläsningar på skolan, bistår med extramaterial för fortsatt undervisning i privatekonomi samt ger skolan en kvalitetsmärkning som visar intressenter att skolan tar den privatekonomiska undervisningen på allvar. Kravet på skolan är att samtliga elever ska få ta del av en av våra föreläsningar någon gång under sin studietid. Precis som allt annat vi erbjuder är en UP-certifiering helt kostnadsfri för skolan. 

 

Undersökningar gjorda av Kronofogden och GLEFC visar att det finns ett tydligt samband mellan privatekonomisk situation och psykisk ohälsa. Vidare undersökningar av Sifo visar att endast 21% av unga vuxna anser att de lärt sig tillräckligt om ekonomi i skolan för att klara sig som vuxen. 

 

Projektet med UP-certifieringen är viktigt för att alla elever oavsett familj, uppväxt, bostadsområde, årskurs eller programinriktning ska få möjlighet till ett tryggare och friare liv med fler möjligheter. Vår vision är att alla elever ska få kunskap om privatekonomi och vi har som mål att ge så många unga som möjligt rätt verktyg och stärka deras ekonomiska självförtroende för att klara vuxenlivet. Läs mer om UPC här.