Spara

Spara

Lär dig spara

Du som sparar idag kan spendera desto mer imorgon…

Varför då undrar du då kanske? Jo, eftersom dina pengar växer när du sparar dem smart. Gillar du att spendera så borde du alltså gilla att spara. De flesta tycker kanske inte att det är jätteroligt att spara. Däremot gillar de att spendera. Men det fina med sparandet är att du som sparar idag kan slösa desto mer i framtiden.

Här kan du läsa om vilka faktorer du bör tänka på när du väljer sparform samt en introduktion till vanliga sparformer.

Vilken sparform?

1. Spara på lång eller kort sikt?

Hur länge kan du vara utan pengarna? Det är kanske den enskilt viktigaste frågan när du väljer hur du ska spara. Sparar du till en resa med kompisarna nästa sommar eller till en lägenhet som du kommer att köpa om fem år? Ditt val av sparform är helt beroende av när du tänker använda pengarna. En sparform med högre risk som kan ge högre avkastning passar för långsiktigt sparande. Sparande med lägre risk passar bättre när du behöver pengarna snart.


2. Väg risk mot avkastning

Om du är beredd att ta lite risker med dina pengar kan du få pengarna att växa snabbare. Risk och avkastning går nämligen alltid hand i hand när det gäller sparande. Ju högre risk du tar när du ”lånar ut” dina pengar till någon annan genom att exempelvis investera i aktier eller sätta pengarna på bankkontot, desto högre kan din avkastning bli. Men en hög risk kan också innebära att pengarna tappar i värde. Ju högre risk, desto mer svänger dina placeringars värde.
Hur stor risk du är beredd att ta med dina sparpengar beror främst på tidsperspektivet och på din egen personlighet. Blir du lätt oroad om värdet på dina sparpengar ska du inte ta hög risk. Men då får du också nöja dig med en lägre avkastning.
När du sätter pengarna på sparkontot tar du en låg risk, därför betalar banken dig en låg ränta. Risken när du investerar på aktiemarknaden är högre, eftersom priset på aktierna kan gå både upp och ner.

3. Tid, intresse och kunskap

Välj sparform efter hur mycket tid du är beredd att lägga ner, hur stort ditt intresse är och hur mycket kunskap du har. Ju högre risk du tar desto mer tid bör du lägga på ditt sparande. Väljer du en sparform med högre risk kan du ibland behöva anstränga dig lite i början för att komma igång. Det behöver inte vara svårare än att bläddra igenom tidningarnas ekonomisidor eller att titta på nyhetssändningarnas ekonomidel. Lägger du ett par timmar på att gå en kurs eller läsa in dig på hur de mer riskfyllda sparformerna fungerar kan det betala sig i form av hög avkastning. Om du inte vill lägga ner tid på att lära dig mer om ditt sparande bör du anpassa sparformen därefter. Då ska du välja ett sparande med lägre risk, men också vara beredd på lägre avkastning.


Ränta på ränta

Varför är det bättre att spara idag och spendera imorgon än tvärtom? Svaret är effekten “ränta på ränta”. För varje dag som går växer de sparade pengarna. När räntan kommer in på kontot får du ränta även på räntan. Det kallas ränta på ränta-effekten. Det fungerar precis som en snöboll – ju mer snö den lilla bollen samlar på sig, desto snabbare växer den, eftersom ytan som samlar på sig snö hela tiden blir större.

5 % ränta på 10 000 kronor är 500 kronor. Man tänker sig att 10 000 kronor på ett konto med 5 procents ränta ger 500 kronor i ränta om året och att pengarna därför växer till 15 000 kronor på tio år. Men då har man inte räknat med ränta på ränta-effekten.

Räntan anges nästan alltid på årsbasis. Om du sparar 10 000 kronor i tio år innebär det att du får en ränteutbetalning varje år. För varje år växer dina pengar, när du får ränta även på förra årets utbetalda ränta.

Allmänt exempel

År 1: 10 000 x 5 % ränta = 500 kr
Efter ett år har du 10 500 kr
År 2: 10 500 kr x 5 % = 525 kr
Efter två år har du 11 025 kr
År 3: 11 025 x 5 % = 551 kr
Efter tre år har du 11 576
…och så vidare
Efter tio år har du 16 289 kronor

Dina 10 000 har alltså växt till 16 289 kronor i stället för 15 000, utan att du sparat en krona till. I det här fallet blir inte skillnaden så stor, men med högre avkastning, längre sparperiod eller större belopp gör ränta på ränta-effekten stor skillnad.

Olika typer av Sparformer:

Det finns flera olika typer av sparformer där du får ta del av ränta på ränta effekten. Aktier, fonder, sparkonto och obligationer är de vanligaste. Läs mer om det här nedan samt fördjupa dina kunskaper inom respektive huvudel under lär dig mer.

Aktier

En aktie är en del av ett bolag.

Att köpa en aktie innebär att köpa en andel av ett bolag. Som delägare har du rätt att ta del av bolagets vinster. Varje år bestämmer ägarna gemensamt hur stor del av bolagets vinst som ska delas ut till ägarna. Som ägare får du alltså vanligtvis ta del av bolagets vinst – du får aktieutdelning. Men det är oftast inte mer än några få procent per år. Det som oftast ger högre avkastning är priset på aktien. Om ett företag går bra och vinsterna ökar påverkar det priset på aktierna – aktiekursen går upp och du kan sälja dina aktier dyrare än du köpte dem. Priset på aktier påverkas av olika faktorer, framför allt det ekonomiska läget i det enskilda bolaget, men också det ekonomiska läget i landet och i världen. Det har visat sig genom historien att aktiekurserna i genomsnitt, trots stora upp- och nedgångar på kort sikt, går upp på lång sikt.

Fördelar med aktiesparande

Aktieägarens belöning är hög avkastning, som slår alla andra sparformer på lång sikt. Hittills har aktiekurserna alltid stigit, trots svängningar på kort sikt. En annan fördel är att aktiesparande har låga avgifter. När du köper eller säljer aktier betalar du en engångsavgift, som kallas courtage.

Nackdelar med aktiesparande

Att äga en aktie innebär en mer riskfylld form av sparande då värdet på en aktie kan svänga kraftigt. Att spara i aktier kräver mer intresse, tid och kunskap av dig som sparar.

Fonder

En fond är en samling värdepapper som ägs gemensamt

Man kan beskriva en fond som en korg som man lägger olika produkter i. Som sparare köper du en andel av korgen – en fondandel. Du bestämmer själv i vilken typ av fond du vill spara i, men inte exakt vilka varor korgen ska innehålla, det sköter fondens förvaltare. För den tjänsten betalar du löpande en avgift för att fondförvaltaren ska se till att korgens innehåll blir så bra som möjligt, så att du får så hög avkastning som möjligt. Korgens innehåll avgör vad det är för slags fond och hur hög risk fonden har. Räntefonder innehåller bara räntebärande värdepapper som ger en relativt säker, förutbestämd avkastning. Blandfonder innehåller en blandning av räntebärande värdepapper och aktier medan aktiefonder innehåller olika typer av aktier.

Fördelar med fondsparande

Med fonder kan du på ett enkelt sätt kan anpassa risken i ditt sparande. Dessutom får du en automatisk riskspridning, eftersom fonder alltid investerar i en mängd olika aktier eller räntebärande papper. Med fonder får du möjlighet att investera utanför Sveriges gränser där det finns goda chanser till hög avkastning i framtiden. Det är dessutom enkelt att månadsspara i fonder.

Nackdelar med fondsparande

För att en fondförvaltare ska ta hand om dina pengar får du betala en avgift. Du bör väga avgifterna mot avkastningen. Om avgifterna är höga men fonden går bra, är förmodligen den höga avgiften värd att betala. Om avgifterna är höga och avkastningen är dålig bör du byta fond.


Bankkonto

Det vanligaste sparalternativet är ett bankkonto

På ett bankkonto kan du få så kallad inlåningsränta, det kan handla om allt från noll till flera procent. Ett lönekonto ger ofta inte någon ränta alls, medan på ett sparkonto får du en något högre ränta. Sparkontot är inte kopplat till det konto där din lön eller ditt studiemedel sätts in och som ditt betalkort är kopplat till. Glöm inte att kolla över dina konton för att säkerställa så att dina sparade pengar inte ligger på ett lönekonto utan ränta.

Fördelar med sparkonto

Att spara på ett sparkonto är tryggt. Till och med om banken går i konkurs finns statliga garantier som gör att du inte förlorar alla dina pengar. Garantin kallas kort och gott ”insättningsgarantin” och hanteras av statliga Riksgälden. Om banken där du sparar går i konkurs är du garanterad att få tillbaka upp till 100 000 euro.

Nackdelar med sparkonto

Idag finns vissa sparkonton som ger flera procents ränta, men generellt är räntan på sparkonton låg. Ofta är den till och med lägre än inflationen, det vill säga prisökningen i samhället. Det innebär att du faktiskt förlorar pengar på att ha pengar på kontot. Därför är det inte ett bra alternativ för förvaring av pengar under längre tid.

Obligationer

En obligation är ett skuldebrev

Obligationer innebär att du lånar ut dina pengar till staten, en kommun eller ett företag. Som tack för lånet får du betalt i form av ränta. När du köper obligationen bestämmer du på hur lång tid du lånar ut dina pengar, det kallas löptid. Normalt mellan två och tio år. Om löptiden är kortare än ett år kallas skuldebrevet för certifikat. En obligation har alltså alltid en löptid på mer än ett år. Det kan kännas som en lång tid att binda upp dina pengar på, men det går att sälja obligationen före löptidens slut. Om du säljer under löptidens gång är du inte garanterad att få tillbaka hela ditt insatta belopp. Hur mycket du får tillbaka beror på hur hög räntan är. Om räntan gått upp sedan du köpte obligationen får du mindre tillbaka än vad du betalade, annars kan du få mer tillbaka.

Olika varianter av obligationer

Premieobligationerna är en speciell variant. Det är statens eget sätt att låna pengar. På en premieobligation får du inte en garanterad ränta utan en chans att vinna pengar på ett lotteri. Men till skillnad från ett lotteri så förlorar du inte insatsen om du inte vinner. Du får fortfarande dina pengar tillbaka, om du satsat 10 000 får du 10 000 vid löptidens slut.


Realränteobligationer är obligationer som garanterar dig en viss avkastning, oavsett inflationen. Om realränteobligationens ränta är 2 % och inflationen ligger på 2,5 % kommer din ränta att bli 2+2,5, det vill säga 4,5 %.

Fördelar med obligationer

En obligation är en sparform som kan ge högre avkastning än ett bankkonto. När du köper en obligation vet du från början exakt vilken avkastning du kommer att få, eftersom räntan är densamma under hela löptiden. Du vet också att du kommer att få tillbaka ditt insatta kapital vid löptidens slut. Obligationer är alltså ett tryggt alternativ.

Nackdelar med obligationer

Avkastningen är förhållandevis låg och om du vill vara säker på att få den utlovade avkastningen måste du binda dina pengar under en viss tid.

Lär dig mer:

Här nedan kan du klicka dig vidare och lära dig mer om ett valfritt område.