En grön spartrend

April 15, 2021
|
Kategorier:

För den miljömedvetne spararen som inte vill behöva kompromissa mellan avkastning och miljö?

I takt med att sensommaren slog över till höst i år inföll ”Earth Overshoot Day”, dagen som belyser det faktum att vi vid den här tiden på året har förbrukat alla de resurser som vårt jordklot hinner tillverka på ett år.

I och med den ökade globaliseringen, samt den digitala revolution som vi alla har varit med och bevittnat sedan slutet av 1900-talet, har de återkommande kraven om absolut tillväxt bland både företag och nationer bidragit till ett tunnelseende som alltför många gånger placerat hållbarhetsaspekten åt sidan. Ett självförstärkande beteende som har lett till att vi i dagsläget hinner förbruka knappt ett och ett halvt jordklot om året. För att belysa och även kunna vända på denna trend, finner vi idag ett flertal olika initiativ inom de flesta branscher som alla syftar till att minska den negativa påverkan vi har på det globala ekosystem vi lever i idag. I veckans blogginlägg har jag därmed valt att uppmärksamma ett anmärkningsvärt initiativ som, enligt mig, kan komma att lämpa sig ypperligt för den miljömedvetna spararen.

Vad jag talar om är framfarten av så kallade gröna obligationer. En grön obligation är, likt en vanlig obligation, ett låneavtal där du som investerare kan bidra med finansiering till t.ex. ett företag, en stat eller en kommun genom att köpa ett värdepapper med ett specifikt inlösensdatum.

Pengarna, som låntagaren erhåller vid försäljningen, kommer sedan att användas för olika sorters miljöprojekt som bland annat är utformade för att minska utsläpp av koldioxid genom investeringar i hållbara energikällor.

Tanken med dessa obligationer är att de skall fungera likt en språngbräda för att verksamheter ska kunna finansiera miljöprojekt och på sikt bli mer ekologiskt hållbara, men även lönsamma. För att kompensera investeraren, utbetalar låntagaren en årlig utbetalning till denne som även får tillbaka det insatta beloppet vid obligationens lösendatum. För att sammanfatta det hela, fungerar den gröna obligationen exakt likt en vanlig obligation, men med ett klart mer schyst syfte.

Sedan starten 2007, har användningen av obligationer med grön stämpel kommit att tiofaldigas och förhoppningsvis är detta en trend som har kommit för att stanna. Göteborgs Stad var till exempel först i norden med att, förra året ge ut en grön obligation som syftade till att begränsa utsläppen av koldioxid. Oturligt nog saknas det dock ett precist regelverk för att kunna definiera vad som räknas som ett grönt projekt. Men allt eftersom att omsättningen ökar har bankerna, som agerar handelsplats för obligationerna, kommit att starta egna regelverk för att definitionen skall vara mer tydlig för investeraren.

För att sammanfatta den nya spartrenden, kan den därmed anses av intresse för den miljömedvetne spararen som inte vill behöva kompromissa mellan avkastning och miljö. De gröna obligationerna, är precis som sina föregångare, helt prisbaserade på tid och risk. Du behöver därmed inte oroa dig för att dessa skulle vara mindre lönsamma, vilket tyvärr är en vanlig missuppfattning för omedvetna investerare.

Vad som dock bör uppmärksammas är det faktum att det, precis som alltid, ligger lika stort ansvar på dig som investerare att bedöma eventuella risker och komma ihåg att högre förväntad avkastning alltid innebär en högre potentiell risk. Kom ihåg att alltid välja risknivå utifrån din egen tidshorisont.

Det var allt för den här veckan! Gröna hälsningar från ett regnigt Göteborg!