Kan vad som helst vara en investering?

April 15, 2021
|
Kategorier:

Både på kontoret och ute på föreläsningarna så pratas det mycket om sparande.

Sparande är ju den centrala delen inom privatekonomi som gör att man klämmer ut så mycket som möjligt av de pengar man har. Men vad är egentligen en investering? Måste man syssla med aktier i bolag man inte känner till, eller avancerade bankprodukter som man inte förstår sig på?

Allt man köper, för att behålla under en tid och sedan sälja med vinst är en investering. Det behöver inte nödvändigt röra sig om just aktier, fonder, obligationer eller andra finansiella instrument. Faktum är att det finns många andra områden som står sig mycket stabilt jämfört med de vanliga investeringarna.

“Frimärken kan ses som en hybrid mellankonst och råvaror.”

Råvaror är ett klassiskt exempel. Här kommer man bort från börsens spekulationer, kvartalsrapporter, vd:ar som beter sig konstigt och bolag som ändrar ägarstruktur och byter inriktning. Investerar man i t.ex. guld så vet man vad man får. Råvaror är ett bra sätt att allokera portföljen eftersom den inte följer samma konjunkturscykler som aktiemarkanden. Det finns ju bara en specifik mängd guld, och därför får den också ett visst pris med tanke på efterfrågan. Allt enligt Adam Smith’s marknadsekonomiska teorier om utbud och efterfrågan.

Konst är ett annat exempel på en väldigt vanlig investering, om än något mer riskfylld. Bra konst är ett sätt att förena nytta med nöje, man får inte bara en investering, utan även glädjen att hänga upp trivsamma verk på väggarna. Risken med konst som investering är att det inte finns något reellt värde i en tavla, utan prissättningen bygger bara på en konvention om vad köparna är beredda att betala. Beroende på hur ”inne” konstnären är, samt utbud av dennes verk så fluktuerar prisbilden. Man ska däremot ha i åtanke att det alltid finns gallerister och samlare som fiskar efter billiga klipp – dessa hjälper därför till att hålla uppe prisbilden.

Serietidningar som investering går att hitta om man gräver sig ner ännu djupare i specialintressen. Du skulle bli förvånad om du gick på comic con-mässor och såg vad folk är beredda att betala för Marvels Spriderman i mint condition ur tidig upplaga. Tidningen som var inköpt för 55 öre har nu gett en hiskelig avkastning och säljs för flera, flera tusen.

Frimärken är ytterliga ett exempel. Detta kan ses som en hybrid mellan konst och råvaror då det endast finns en begränsad upplaga upptryckt av postverken, såsom det finns en begränsad mängd guld. Denna upplaga ska sedan för det första finnas kvar, välbevarad, såsom konstverken. Dessutom måste frimärkena du har i din ägo vara eftertraktade för samlare för att de ska inbringa något klirr i kassan när de auktioneras ut. Ta till exempel den svenska ”treskillingen blanco gul” som senast 1996 såldes för motsvarande 22 miljoner kronor. Inköpspriset? Jo, 3 skilling!

Som du märker så behöver man inte snöa in på aktier och fonder för att göra goda investeringar. Däremot så är kunskapen och framför allt att dela intresset själv nyckeln till att göra goda investeringar inom dessa områden. Som vanligt, allt handlar om avkastning och risk. Ju mer tid, kunskap och drivkraft man gör, desto bättre och mer övervägda beslut kan man ta vad gäller sina investeringar.