Så pratar du med unga om ekonomi - 5 tips

November 24, 2023
|
Kategorier:

Det har inte undgått någon att det är en tuff ekonomisk tid vi lever i och det påverkar inte bara vuxna, barn och unga känner också av bugningarna i ekonomin och inte minst oron som kan uppstå hemma. Just därför är det extra viktigt att prata om det och att ha öppna och ärliga samtal om ekonomi med ungdomar. Men att prata om ekonomi kan kännas svårt och komplext, därför har vi skrivit ihop några tips för att förstå hur man kan närma sig ämnet på ett effektivt sätt.

Var öppen och ärlig

Våga vara transparent med utmaningar. Barn och ungdomar kanske inte förstår hela perspektivet på det ekonomiska läget men de känner av om familjemedlemmar oroar sig för det. Om ni står inför ekonomiska utmaningar, som påverkan av höga räntor eller ökande matkostnader, diskutera detta öppet. Förklara hur sådana situationer påverkar budgeten och vilka åtgärder ni tar för att hantera dem. Detta lär ut vikten av att anpassa sig till förändrade ekonomiska förhållanden. Avsaknad av kunskap och förståelse leder till oro så låt dem ta del av familjens budgetplanering, utgifter och sparande. Visa på konkreta exempel, som hur ni budgeterar för mat, semester eller andra utgifter. Detta hjälper ungdomar att förstå vardaglig ekonomisk förvaltning och betydelsen av att planera.

Var personlig

Dela med dig av dina ekonomiska framgångar och motgångar. Vi alla har gjort ekonomiska misstag, kanske glömt betala en faktura, slösat bort sina pengar på dumma saker eller gjort dåliga investeringar. Genom att dela med sig av sina personliga misstag skapas en känsla av trygghet hos den unga personen, att hantera pengar kan kännas överväldigande men att veta att alla stöter på motgångar kan skapa en trygghet och inte ett förtroende hos barnet att be om hjälp om den behöver det.

Var realistisk men glöm inte att vara positiv

Det är viktigt att prata om ekonomiska utmaningar man har just nu eller stött på tidigare i sitt liv. Men det går att betona vikten av att ha koll på sin ekonomi genom att även visa på alla fördelar med att ha koll på sin ekonomi. Uppmuntra till en positiv inställning till att hantera pengar och betona vikten av ekonomisk självständighet. Diskutera hur ekonomisk kunskap och planering kan leda till större frihet och fler valmöjligheter. Pengar är inte allt och det ligger något i uttrycket ”man kan inte köpa lycka” men livet blir lättare om man har en stabil ekonomisk grund.

Anpassa samtalet till ungdomens ålder och förståelse

När man pratar om pengar med barn och unga kan det vara svårt att veta var man ska börja och därför kan det vara hjälpsamt att ta upp exempel som är relevanta för barnens ålder. Det för det både mer intressant att lyssna på men gör det också lättare att förstå. För yngre tonåringar kan det vara mer strategiskt att diskutera grundläggande koncept som att spara för något specifikt som de vill köpa. För äldre ungdomar kan diskussionen utvidgas till mer komplexa ämnen som investeringar och skulder. Kanske kan ni köpa deras första aktier tillsammans eller prata om vad det egentligen betyder om man handlar på kredit.

Diskutera aktuella ekonomiska händelser

Är det svårt att hitta en naturlig ingång för att börja prata om pengar så kan det hjälpa att ta hjälp av nyheterna och ta upp aktuella händelser i ekonomin. Det kan vara förändringar i räntor, inflation eller stora ekonomiska beslut i Sverige och globalt. Fråga ungdomar vad de tror om dessa händelser och hur de skulle kunna påverka dem personligen och samhället i stort. Använd dessa diskussioner för att förklara ekonomiska principer och hur de påverkar ens vardagliga liv och samhället i stort. Det hjälper ungdomar att förstå sambandet mellan global ekonomi och den personliga ekonomin.

Att prata med ungdomar om ekonomi är inte bara viktigt för deras nuvarande förståelse av ekonomin, utan också för att ge dem verktygen de behöver för att ta sina första egna ekonomiska beslut. Genom öppenhet, ärlighet och relevanta exempel kan du hjälpa att utveckla en sund relation till pengar och ekonomi.

Ebba Holmqvist, föreläsare Ung Privatekonomi

Läs mer inom samma kategori

Fem tips för att undvika ekonomisk ångest i januari

Januari, även kallad årets fattigaste månad är en tråkig och inte minst tuff månad för många. Under julen drar utgifterna iväg, det ska fixas julkappar, julmat och det ska pyntas och firas. Julen följs tätt av oemotståndliga mellandagsresor följt av ett extravagant nyårsfirande. Utgifterna drar snabbt iväg och baksmällan kommer i januari.

Hur ska jag fördela mitt sparande inför den 25:e?

Det börjar närma sig den 25:e, det är därmed dags att planera ditt sparande denna månad. Men hur fördelar man sitt sparande när studiebidraget eller lönen kommer? Jo, så här kan du smart fördela ditt sparande när pengarna kommer in på bankkontot.

Vad är skillnaderna mellan Investeringssparkonto och Aktie- och Fondkonto?

Att börja investera i aktier, fonder och värdepapper är ett viktigt steg mot att bygga en tryggare och roligare ekonomisk framtid. För att börja investera behöver du ett konto att förvara dina aktier och fonder. Två av de vanligaste alternativen är Investeringssparkonto (ISK) och Aktie- och Fondkonto, men vad är egentligen skillnaden?