Teknisk analys: 2 Nyckeltal

February 2, 2023
|
Kategorier:

När kunskapen om vad teknisk analys innebär finns, kan vi bygga vidare på kunskaperna genom att gå igenom nyckeltal och indikatorer, vilket är de verktyg som används av en del “traders”. En trader är en person som använder teknisk analys för att köpa och sälja produkter, oftast med hävstång.

Nyckeltal är ett verktyg att sätta olika tal i relation till varandra för att till exempel få reda på ett bolags värdering jämfört med vinsten eller omsättningen. Utöver det finns nyckeltal som visar ett bolags värdering, lönsamhet och finansiella ställning. Gemensamt för dem alla är att de används för att på olika sätt följa utvecklingen i ett bolag. Till skillnad från indikatorer används nyckeltal också för att göra långsiktiga investeringar medan indikatorer oftast endast används för trading på kort sikt. De vanligaste nyckeltalen är direktavkastning, P/E-tal, P/S-tal och PEG-tal.

Direktavkastning är ett bolags aktieutdelning i förhållande till priset för en aktie. Utdelning är en del av ett bolags vinst som delas ut till aktieägarna och genom direktavkastningen jämförs utdelningen i procent. Detta nyckeltal används framförallt för att skapa en aktieportfölj med lång tidshorisont eftersom utdelning oftast sker en gång per år.

P/E-talet sätter ett bolags pris i relation till dess vinst. Det visar hur många gånger årsvinsten du betalar för ett bolag. Ett högt P/E-tal KAN indikera att ett bolag är högt värderat och vice versa. Att vi värderar vinsten högt innebär antingen att vi har höga förväntningar på bolaget eller att vi betalar just nu ett högt pris för vinsten i nuläget. Om företaget växer så är vi beredda att betala ett högre pris. Ett negativt P/E-tal visar att ett bolag inte går med vinst.

P/S-talet sätter ett bolags pris i relation till omsättningen, det vill säga, berättar hur mycket försäljningen per aktie värderas i förhållande till aktiekursen. Ett P/S-tal säger inget om bolagets lönsamhet eftersom kostnaderna inte är medräknade som i P/E-talet.

PEG-tal används för att bedöma ett bolags värdering (som P/E-tal) i förhållande till dess vinsttillväxt. Vinsttillväxt är hur vinst per aktie har utvecklats från år till år. Till exempel har ett bolag med P/E-tal 10 och en vinsttillväxt på 20% ett PEG-tal på 0,5 (10/20 = 0,5). Man vill gärna ha att PEG-tal under 1,5 för det betyder att bolaget är lågt värderat i förhållande till tillväxten.

Sammanfattningsvis är nyckeltal olika tal satta i relation till varandra för att undersöka och följa ett bolags utveckling. Nyckeltal används framförallt i trading på lite längre sikt, från ett par veckor eller månader. Trading med denna tidshorisont kallas av professionella traders för “Swing trades”.

Elliot Rozijan, föreläsare Ung Privatekonomi

Läs mer inom samma kategori

Hur ska jag fördela mitt sparande inför den 25:e?

Det börjar närma sig den 25:e, det är därmed dags att planera ditt sparande denna månad. Men hur fördelar man sitt sparande när studiebidraget eller lönen kommer? Jo, så här kan du smart fördela ditt sparande när pengarna kommer in på bankkontot.

Varför har unga personer en fördel på börsen?

Jo, dem har mer utav världens mest värdefulla tillgång - tid!

Vad är skillnaderna mellan Investeringssparkonto och Aktie- och Fondkonto?

Att börja investera i aktier, fonder och värdepapper är ett viktigt steg mot att bygga en tryggare och roligare ekonomisk framtid. För att börja investera behöver du ett konto att förvara dina aktier och fonder. Två av de vanligaste alternativen är Investeringssparkonto (ISK) och Aktie- och Fondkonto, men vad är egentligen skillnaden?