Teknisk analys: 3 Indikatorer

February 2, 2023
|
Kategorier:

Nyckeltal används främst i trading på lite längre sikt, från så kallat swing trades. Är målet istället att köpa och sälja värdepapper varje dag, som kallas day trading, används andra metoder framförallt olika indikatorer.

En indikator är ett hjälpmedel som används som en signal för köp- eller säljläge. Det hittas bland annat i en graf eller volymen av aktier som handlas. Det finns hundratals olika indikatorer och det är inte ovanligt att skapa egna indikatorer med hjälp av programmering.

Med tanke på antalet indikatorer som finns är det svårt att säga vilka som är de vanligaste eller mest populära, men några som används av många är:

Volume - Denna indikator mäter i vilken volym aktien handlas. Det vill säga hur många aktier som köps och säljs under en viss tid. Indikatorn kan användas för att identifiera en positiv eller negativ trend. Ifall aktien säljs mer och mer under en tid kan det vara ett negativt tecken och tvärtom, ifall aktien köps mer och mer under en tid kan det vara positivt.

MA (Moving Average) - Moving Average visar det genomsnittliga priset för en aktie under ett visst tidsperspektiv i relation till aktiegrafen. De vanligaste tidshorisonterna som används är 200-dagars MA och 50-dagars MA, då visar indikatorn det genomsnittliga priset under 200 dagar eller 50 dagar.

RSI (Relative Strength Index) - RSI är en så kallad momentumindikator. Den rör sig mellan värdena 0 och 100. Dess funktion är att visa i vilken hastighet en aktie går upp eller ner. Det görs genom att jämföra en akties kursökningar med dess kursminskningar och kan användas för att räkna ut eventuella bottnar eller toppar i en akties graf. När RSI indikatorn står över värdet 70 brukar det anses att aktien är överköpt och när den visar 30 att den är översåld/ underköpt. Det finns ingen garanti att det stämmer utan RSI kombineras ofta med andra indikatorer som tillsammans kan ge en bättre analys.

Indikatorer används som sagt vid trading på kort sikt. Allt från enstaka minuter upp till ett par dagar. Med det i åtanke är risken för att förlora pengar genom denna form av trading väldigt hög. Ifall man ska lyckas med daytrading krävs det mycket erfarenhet och kunskap om hur marknaden fungerar. Men, utöver det krävs också mycket tur för att lyckas med trading utifrån denna metod.

Elliot Rozijan, föreläsare Ung Privatekonomi