Vart ska du lägga dina pengar?

April 15, 2021
|
Kategorier:

Jag tror att några av er efter att ha läst tidigare inlägg har blivit riktigt inspirerade att börja spara i aktier. Tyvärr kommer vi precis i början att stöta på en svår fråga. Vilket konto vill du ha dina aktier på?

Aktier går ej att förvara på ett vanligt lönekonto. De behöver ett särskilt konto, skapat för värdepapper. I Sverige finns det idag tre olika kontoformer som är skapade för att förvara värdepapper på: Aktie och Fond-konto(Depåkonto), Kapitalförsäkring och Investeringssparkontot (ISK). Jag ska nu snabbt gå igenom några av fördelarna med vardera av dem.

Aktie och -fondkonto:

Detta är den klassiska kontoformen i Sverige, har våra föräldrar sparat länge så har de med mycket stor sannolikhet börjat att spara på ett depåkonto.

Fördelar:

Du står officiellt som ägare i bolaget

Du har statligt skydd för dina pengar

Du får gå på bolagsstämma

Nackdelar:

Du behöver själv deklarera alla dina affärer

Hur beskattas kontot?

Du betalar 30% skatt på den vinst du har realiserat under året. Att realisera en vinst innebär att du säljer ett värdepapper med vinst. Du beskattas inte under åren du har ett värdepapper på kontot, men när du säljer så betalar du 30% skatt på vinsten. Skulle du sälja en aktie med en förlust och en aktie med en vinst så har du möjlighet att kvitta vinsterna mot förlusterna.

Exempel: Jag har köpt en aktie där jag har gjort en vinst på 2 000 SEK. Jag har köpt en annan aktie där jag gjort en förlust på 1 000 SEK. Jag säljer båda, min verkliga vinst (nettovinst) blir då 1 000 SEK, vilken jag betalar 30% skatt på, i detta fall ska 300 SEK betalas i skatt.

Kapitalförsäkring:

En något nyare kontoform som är lite annorlunda men som är bra till en del.

Fördelar:

Du kan själv välja vem som ska ärva pengarna

Klara fördelar som barnspar, då du som förälder själv väljer när barnet ska få pengarna och kontot går inte över automatiskt när barnet blir 18 år.

De begär tillbaka utländsk källskatt (lång förklaring som inte görs här, med detta kontot är fördelaktigt vad gäller utländska innehav)

Försäkringsbolaget deklarerar

Nackdelar:

Försäkringsbolaget står som ägare

Du får ej gå på bolagsstämman

Du omfattas EJ av statligt skydd för dina pengar

Kontot kan vara dyrt och är ofta låst för dig

Hur beskattas kontot?

Istället för att du själv ska deklarera gör banken det åt dig. Det kommer att dras ett schablonbelopp av hela kontots värde som för 2017 är 0,375%. Denna procentsatsen varierar för varje år som går beroende på statslåneräntan samt eventuella förändringar i en påläggssats på statslåneräntan.

År 2017 så är kapitalförsäkringen skattemässigt fördelaktig om du har en total avkastning på ditt konto som överstiger 1,25%.

OBS! Här betalar du alltså skatt varje år, oavsett om du har sålt värdepapper eller ej. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust så betalar du ändå skatt.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är den nyaste kontoformen som såg ljuset 2012 och är en ett relativt enkelt sätt att spara i aktier jämfört med aktiekontot.

Fördelar:

ISK är alltid gratis

Du står som ägare

Du får gå på bolagsstämman

Banken deklarerar

Du omfattas av statligt skydd för dina pengar

Nackdelar:

Du får i regel ej tillbaka källskatten på utländska värdepapper

Hur beskattas kontot:

På samma sätt som en kapitalförsäkring, läs om kapitalförsäkring ovan.

Oavsett vilket konto du väljer så är det viktiga att du kommer igång med ditt sparande. Välj den kontoform du tror på men var stolt oavsett vilken för att du tar ansvar för din ekonomi!

Robert Andersson, informatör i Göteborg.