Äga aktier

Äga aktier

Äga aktier

Lär dig mer om att äga aktier

Det finns flera olika alternativ för den som vill äga aktier. men vad bör man tänka på som aktieägare och vilka möjligheter finns?

Hur vill du spara i aktier? Det finns olika sätt att välja mellan, beroende på när du behöver pengarna, hur hög risk du vill ta och hur mycket tid du vill lägga ner på ditt sparande. Att spara i aktier innebär risk på kort sikt, eftersom börsen kan gå både upp och ner. Historiskt sett däremot har aktier varit den sparform som gett bäst avkastning på längre sikt. Därför är det ditt långsiktiga sparande du ska satsa i aktier.

  • Om du investerar direkt i aktiebolag som inte är investmentbolag ska du köpa aktier i flera olika bolag som sysslar med olika saker för att sprida risken.
  • Köp aktier i investmentbolag om du vill ha automatisk riskspridning. Investmentbolagen investerar i sin tur nämligen i andra bolag vilket innebär att du indirekt blir ägare i många olika bolag.


Äga direkt

Det första sättet är att köpa aktier direkt i enskilda bolag. Ju fler bolag du köper aktier i, desto mindre blir risken. Om du investerar i många olika bolag minskar du risken att förlora dina pengar om det skulle gå dåligt för ett av ”dina” bolag. Din avkastning blir genomsnittet av utvecklingen i dina olika aktieinnehav. Går några bolag bra och andra mindre bra går det därför jämt ut och det blir en betydligt mindre riskfylld investering. Läs mer om varför du inte bör lägga alla ägg i samma korg här. Bolagen du köper aktier i bör dessutom syssla med olika saker. Du ska inte köpa aktier i bara modebolag eller bara skogsbolag. Köper du aktier i bolag som gör samma sak riskerar du att alla dina aktier tappar i värde om något negativt inträffar som påverkar hela branschen. Om elpriset stiger påverkas förmodligen alla skogsbolag eftersom de i sin verksamhet använder mycket el. Höjda elpriser leder till höjda kostnader och minskade vinster. Om du däremot köper aktier i bolag som verkar inom olika branscher påverkas du inte på samma sätt. Äger du samtidigt aktier i ett energibolag, som faktiskt kan tjäna på att elpriserna går upp, så har du spridit risken.

Äga investmentbolag

Vill du köpa aktier och automatiskt sprida risken är investmentbolag ett bra alternativ. Ett investmentbolag är ett aktiebolag vars affärsidé är att äga aktier i andra bolag. Det innebär att du indirekt äger aktier i många olika bolag när du köper aktier i ett investmentbolag. Ett smart sätt att sprida risken, trots att du bara behöver köpa aktier i ett bolag. Investmentbolagen har oftast en lång tidshorisont när det gäller investeringar eller förvärv av bolag. Historiskt sett har investmentbolagen varit en bra placering för investerarna. De ger som regel bra utdelningar och har över längre tidsperioder ofta uppvisat en värdetillväxt som överstiger börsens genomsnitt.

Det finns tre olika typer av investmentbolag, de som enbart äger andra börsnoterade bolag, de som enbart äger onoterade bolag och de som har en blandning av noterade och onoterade bolag. De investmentbolag som enbart äger onoterade bolag kallas för Private Equitybolag. Genom onoterade innehav finns en möjlighet till hög avkastning då bolagen kan utvecklas från väldigt små till stora succéer.

Investmentbolagen har dock kostnader för personal och annat, vilket gör det lite dyrare i förvaltningskostnad än att äga aktierna direkt.

Äga fonder

Ett annat enkelt sätt att bli aktieägare är genom att spara i aktiefonder. En fond är en samling värdepapper som ägs gemensamt av flera sparare och sköts av ett fondbolag gentemot en avgift. Du sparar i fonden genom att köpa andelar av den. Köper du 1 procent av fonden får du 1 procent av alla de innehav som fonden innehåller. Att köpa andelar i en aktiefond är alltså ett sätt att investera i aktier. Men fondsparande innebär andra rättigheter och skyldigheter.

Investmentbolag eller fond?

Aktiefonder och investmentbolag kan tyckas vara lika; båda innebär att du indirekt äger aktier i flera olika bolag. Men det finns stora skillnader. I ett investmentbolag äger du aktier i bolaget, som i sin tur äger aktier i andra bolag. I en fond däremot äger du som andelsägare delar av alla värdepapper som finns i fonden. Om investmentbolaget går i konkurs kan dina aktier bli värdelösa. Om fondbolaget går i konkurs äger du fortfarande dina fondandelar. Läs mer om rättigheter som fondandelsägare här.


Aktiefonder styrs dessutom av hårda regler kring hur de får investera. Investmentbolag har inga liknande regler och det är därför upp till dig att ta reda på i vilka bolag de investerar för att få en bild av vilken risk du tar och vilken avkastning du kan få när du investerar.
En fördel med investmentbolag är kostnaderna. När du äger fonder betalar du en förvaltningsavgift varje år. Investmentbolaget har förstås också kostnader för att driva sin verksamhet, så en del av kapitalet läggs på administration i stället för på investeringar i andra bolag. Men andelen av kostnaderna som går till administration är ofta lägre än i en fond.

Vilket konto väljer du?

På samma sätt som du sätter in pengar på ett konto, så behöver du även ett “konto” där du kan sätta in dina aktier. Då finns det ett par olika att välja mellan.

Värdepappersdepå

Om du äger aktier via en värdepappersdepå måste du redovisa dina aktieinnehav, utdelningar och de vinster som gjorts vid försäljning av aktier. Aktieinnehav och utdelningar registreras automatiskt av Euroclear, men vinsterna måste du själv rapportera in till Skatteverket. Det gör du via inkomstdeklarationen året efter att du sålt dina aktier. Du betalar 30 procent skatt på den vinst du gör när du säljer aktier. Gör du förluster får du kvitta dem mot eventuella vinster. 30 procent skatt gäller även för aktieutdelningar, men skatten är redan dragen när du får pengarna utbetalda till ditt konto. Du behöver alltså inte räkna ut själv i din deklaration hur mycket utdelningar du fått, det rapporteras in till Skatteverket av din mäklare (bank eller fondmäklare). Idag kan du få stor hjälp av din mäklare med att deklarera dina aktieaffärer. I stället för att du själv ska göra alla uträkningar erbjuder de flesta mäklare en så kallad K4-tjänst (döpt efter K4-blanketten som man använder vid deklaration av aktieaffärer) som innebär att man får deklarationspapperen förifyllda.

Investeringssparkonto

Ett alternativ till att deklarera och skatta för varje affär är ett så kallat investeringssparkonto (ISK). Med ett ISK gör du affärer utan att rapportera in varken vinster eller förluster till Skatteverket. I stället för skatt på dina vinster betalar du en årlig så kallad schablonskatt på ditt innehav som är 30 procent av föregående års statslåneränta + 1%. För 2018 är skatten +0,45%
Aktieutdelningar kan du få ut helt skattefritt om du väljer att plocka ut dem före varje kvartalsskifte. Då sker nämligen avräkningen och man kollar vilket värde som finns på kontot. Det är dessa avräkningar man sedan baserar skatten på.

Fördelen med ISK är förstås enkelheten. Nackdelen är att du måste betala skatt oavsett om du gör vinst eller förlust. Så länge du får en avkastning som överstiger statslåneräntan så lönar det sig att ha en ISK jämfört med en vanlig värdepappersdepå.


Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring fungerar ungefär som ISK, men rent formellt äger du inte aktierna och du kan därför inte rösta för dem. Du kan dock ange en förmånstagare, och juridiska personer kan äga en kapitalförsäkring. Det är också lite skillnad jämfört med ISK angående beskattning av utdelningar från utländska aktier.

IPS

Individuellt pensionssparande (IPS) fungerar ungefär som ISK och Kapitalförsäkring, men pengarna är i stället inlåsta tills du är 55 år. Tidigare kunde man få spara ett visst belopp skattefritt men detta är nu borttaget vilket innebär att det finns mycket få fördelar för privatpersoner att spara i IPS. För egenföretagare finns det däremot kvar en del fördelar


Lär dig mer om aktier:

Här nedan kan du klicka dig vidare och lära dig mer om ett valfritt område.