Handla

Handla

Handla

Så handlar du på börsen

Börsen fungerar som en auktionssajt för begagnade grejer. Men i stället för gamla cyklar och designkläder köper och säljer du ägarandelar i företag.

Att köpa och sälja

Du kan inte själv gå direkt till Stockholmsbörsen

All handel sker genom börsens medlemmar. Medlemmarna är banker, fondbolag och mäklarfirmor som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse av Finansinspektionen, den statliga myndighet som övervakar finansbranschen. Stockholmsbörsen, som är Sveriges största börs, har cirka 85 medlemmar.

Många av dem är svenska, men det är också internationella banker som vill kunna handla med svenska aktier. Aktiehandeln sker under börsens öppettider, mellan klockan 9 och 17:30 måndag till fredag helgfria dagar. I praktiken kan du lägga en order om att köpa eller sälja aktier dygnet runt, beroende på hur din bank, värdepappersbolag eller mäklare har öppet. Ordern kommer inte att behandlas på börsen förrän den öppnar på morgonen.

Handeln som nätdejting

Om börsen kan liknas vid en auktionssajt så liknar själva handelssystemet en dejtingsajt.  I handelssystemets fall är det vilken aktie, hur många och till vilket pris du vill köpa som är matchningskriterierna. På andra sidan sitter en säljare som gör samma sak, specificerar hur många aktier han eller hon vill sälja och till vilket pris. Börssystemet söker igenom alla ordrar och när en köp- och säljkurs möts görs avslut automatiskt. Ditt köp har gått igenom.

Öppna depå för att handla

För att du ska kunna köpa och sälja aktier måste du därför öppna ett ”aktiekonto”, en så kallad depå eller ett investeringssparkonto, hos någon av börsmedlemmarna. Att öppna upp dessa är enkelt, antingen skriver du på ett avtal fysiskt eller så skaffar du en e-legitimation som gör att du kan signera digitalt. Innan du kommer igång måste du välja hos vilken mäklare du vill handla dina aktier hos. Det finns många olika aktörer som erbjuder aktiehandel, du kan antingen välja din vanliga bank eller en specialiserad aktör, till exempel nätmäklare.

Därför finns börsen

Ett bolag ger bara ut nya aktier när de behöver få in mer pengar

Den vanligaste sortens aktieaffär är därför inte när ett bolag säljer nya aktier, utan när en aktieägare säljer vidare sin andel till någon annan köpare. Handelsplatserna för aktier kallas börser och handelsplattformar. I stället för begagnade cyklar och designerkläder säljs ägarandelar i bolag. En affär på börsen berör inte alls bolaget som aktien är ett delägarskap i. På samma sätt som att Apple inte påverkas när du säljer en begagnad iPad, påverkas inte Apple direkt när du säljer dina Appleaktier. Bolagen påverkas däremot indirekt. Om de i framtiden behöver införskaffa mer kapital genom att ge ut nya aktier, så är förutsättningarna bättre om aktiekursen står högt.

Varför finns börsen?

Börser finns till för att aktieägare ska kunna sälja sina aktier och nya ägare ska kunna kliva in i deras ställe. Man brukar säga att börser bidrar till en effektiv resursfördelning. Med det menar man att de pengar som finns i samhället på ett snabbt och smidigt sätt går till dem som har bäst användning för dem. Bolag som behöver pengar kan få in resurser och kan satsa på att utveckla sin idé. Du får möjlighet att investera och få dina pengar att göra nytta och ge avkastning. I en hård konkurrens är det bara bolagen med de bästa idéerna som får finansiering. Det leder till att samhällets utveckling hela tiden går framåt.


Börsen viktig för samhället

Börser fyller flera viktiga funktioner i samhället:

 • Då bolag får in pengar för att utveckla idéer och växa, skapas jobb i samhället. Dessutom går forskning och teknikutveckling framåt om idéerna får tävla om resurserna.
 • Börsen bidrar också med att öppna upp de stora bolagen för allmänheten. All ekonomisk redovisning offentliggörs, vilket leder till att både politiker och placerare får en inblick i vad bolagen sysslar med.
 • Bolag som finns på börsen måste leva upp till högt ställda krav på ekonomisk redovisning. Det gör att bolagen tvingas sköta sig exemplariskt.
 • För privatpersoner är den viktigaste funktionen att man på börsen kan placera pengar som ger bra avkastning som inte är bundna på lång tid.
 • Prissättning, är en aktie för lågt prissatt kommer det nya investerare som vill köpa aktier och priset dras uppåt. Blir priset för högt så kommer placerare att sälja av sina innehav.

Sammantaget är fungerande börser en förutsättning för en välmående ekonomi.

Var handlar man?

För det mesta hör vi bara talas om Stockholmsbörsen, men det finns många fler marknadsplatser för aktiehandel i Sverige. Tänk på var du handlar – kontrollen och reglerna varierar. Ju färre regler, desto större ansvar faller på dig som investerare.

Säger du börsen vet alla vad du menar – du pratar förstås om Stockholmsbörsen. Men egentligen är det inte så självklart. Vem som helst som följer vissa grundläggande
regler kan starta en marknadsplats för aktier. Men att starta en regelrätt börs, som Stockholmsbörsen, är lite svårare.
I dagens lagstiftning finns det två olika sorters marknadsplatser för aktier:

Reglerade marknader, som i dagligt tal och fortsättningsvis i denna text kallar vi det för börser
Handelsplattformar, som även kallas för MTF:er efter engelskans Multilateral Trading Facility

Den stora skillnaden mellan de två sorternas marknadsplatser är att börser ställer högre krav på bolagen vars aktier ska handlas. För dig som investerare är det därför tryggare att investera på en börs.

Två svenska börser

När ett bolag vill att dess aktier ska börja handlas på en börs ansöker bolaget om att få noteras. Ett börsnoterat bolag är alltså ett bolag vars aktier handlas på en börs. Förarbetet inför en notering innebär att man går igenom stora delar av bolagets verksamhet för att ta reda på om det lever upp till de krav som ställs.

Det finns idag två börser i Sverige. Företaget NASDAQ OMX driver en nordisk börs under namnet NASDAQ OMX Nordic. Den svenska listan på den nordiska börsen kallas oftast för Stockholmsbörsen. Den andra reglerade börsen i Sverige är NGM Equity som drivs av Nordic Growth Market. Av dessa två börser är Stockholmsbörsen den överlägset största.Listorna skapar ordning

Aktierna på Stockholmsbörsen är indelade i listor för att du lättare ska hitta den aktie du letar efter. En uppdelning görs beroende på börsvärde. Börsvärdet är det samlade värdet på alla aktier i ett företag. För att få fram börsvärdet multiplicerar du antalet aktier med aktiekursen.

 • Listan för stora bolag (large cap) samlar de bolag som har ett börsvärde på över 1 miljard euro.
 • På listan för medelstora bolag (mid cap) återfinns bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
 • Listan för små bolag (small cap) samlar bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro.

Förutom storlekslistorna är börsens aktier uppdelade i tio branscher: energi, material, industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och -tjänster, dagligvaror, hälsovård,
finans och fastighet, informationsteknik, teleoperatörer och kraftförsörjning.


Lägre krav vid handelsplattformarna

Kraven på bolag som noteras på en börs är högt ställda. Det innebär att en börsnotering ofta kostar bolagen mycket pengar. För små, mindre etablerade bolag är en börsnotering ofta för dyrt. Därför finns alternativa marknadsplatser som ställer lägre krav på bolagens redovisning och rapportering. En börs eller ett värdepappersbolag kan få tillstånd att driva en handelsplattform.

Handeln kan omfatta såväl aktier som redan handlas på en börs eller aktier som endast handlas på handelsplattformen.
Handelsplattformarna är en mycket friare form av marknadsplats där bolagen som driver plattformarna själva har stor frihet att bestämma vilka regler som ska följas. Lägre krav på de listade bolagen ställer i sin tur högre krav på att investerarna själva söker information om bolagen.
I Sverige finns det tre företag som driver handelsplattformar:

 • Spotlight Stock Market, fd Aktietorget (Spotlight SE)
 • Nasdaq OMX Stockholm AB (First North)
 • Nordic Growth Market NGM AB (Nordic MTF)


Index – Så funkar det

Index – att ha något att jämföra med

Framgång och lycka är alltid beroende på hur det går för alla andra – om kompisarna tjänar mer anser vi oss underbetalda. I aktiernas värld kallas den gyllene måttstocken för index. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen. Det allra mest omtalade indexet i Sverige är det som kallas OMXSPI, eller Stockholm all-share. Det väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen och visar därmed upp en helhetsbild av utvecklingen på börsen. När vi talar om hur ”Stockholmsbörsen går” är det OMXSPI vi refererar till. Liknande index finns för alla börser, från Tokyo till New York.

Olika index mäter olika saker

Men index behöver inte bara visa utvecklingen på en börs. De kan lika väl visa hur aktiekurserna för bolag i en viss bransch förändrats. För Stockholmsbörsen finns alltid siffror på hur de tio olika branscherna utvecklats. De flesta index är marknadsviktade. Det innebär att varje aktie påverkar indexet i förhållande till dess storlek på börsen. Om värdet på alla H&M-aktier sammanlagt utgör 10 procent av värdet på hela Stockholmsbörsen kommer OMXSPI till 10 procent vara styrt av H&M:s upp- och nedgångar i kursen.

Vad påverkar priset?

Varför påverkar bolån i USA aktiekurserna i Sverige? På kort sikt kan många olika faktorer påverka börsen, men i grund och botten handlar det om bolagens vinster.

När du säljer en begagnad mobiltelefon på en auktionssajt är det svårt att veta på förhand vad köparna är villiga att betala. En mängd olika faktorer kommer att vägas in. En viktig faktor är hur många liknande telefoner som finns att buda på samtidigt. Ju fler telefoner som finns till salu, desto fler säljare konkurrerar om köparnas uppmärksamhet. Om utbudet är stort kommer förmodligen priset på din telefon att sjunka, eftersom köparna har fler telefoner att välja mellan.

Utbud och efterfrågan är de två faktorer som styr hur dyrt du kan sälja din telefon. Samma faktorer styr priset på en aktie. Ju fler som vill köpa, desto högre stiger priset och tvärt om. Någonstans finner utbud och efterfrågan en jämvikt, köparna och säljarna kommer överens om ett pris, och försäljningen sker. Men utbud och efterfrågan ökar och minskar inte bara av en slump, de påverkas i sin tur av andra faktorer. För att förstå hur priset på en aktie sätts måste man förstå faktorerna som styr utbud och efterfrågan.

1. Förväntningar

När du köper aktier förväntar du dig att bolaget kommer att gå bra i framtiden. Du tror att aktiekursen kommer att stiga eftersom bolaget gör bra ifrån sig och att utdelningarna blir stora eftersom bolaget gör vinster. Det du har att utgå ifrån är de resultat som bolaget visat upp hittills, vad ledningen berättar om framtidsutsikterna och din egen analys. Känner du inte till att aktiekurser sätts efter förväntningar är det ofta svårt att förstå sig på priserna. Ibland står aktiekursen lågt i ett bolag som gör stora vinster. Det kan bero på att förväntningarna inför framtiden är att bolaget kommer att lyckas sämre.

2. Vinster och utdelning

Bolagets vinster och utdelningar är det som i grund och botten avgör priset på en aktie. När bolaget växer och tjänar mer pengar blir en ägarandel mera värd – priset på aktien stiger. Om utdelningarna för varje år ökar blir det mer lönsamt att äga aktier i bolaget. Även då stiger aktiekursen. På flera års sikt har vinsttillväxt och aktiekurs alltid gått hand i hand – aktiekursen har stigit i samma omfattning som vinsterna. Men på bara något års sikt är aktiekurserna betydligt mer lättpåverkade av andra faktorer i omvärlden. Kring tiden då aktieutdelningen betalas ut påverkas aktiekursen direkt av utdelningen. Om du äger aktien på en förutbestämd avstämningsdag får du utdelning. Vilket datum avstämningsdagen är beslutas av årsstämman. Före avstämningsdagen kan aktiekursen stiga något, i väntan på att utdelningen ska komma. Efter avstämningsdagen sjunker ofta kursen med lika många kronor som aktieutdelningen gav.3. Räntor och konjungktur

När du sparar söker du den högsta möjliga avkastningen till minsta möjliga risk. Om räntan på ett vanligt bankkonto är lika hög som den avkastning du kan förvänta dig på börsen väljer du bankkontot eftersom risken är mycket lägre. Därför har räntan en direkt effekt på hur mycket pengar som omsätts på börsen och hur börsen utvecklas. Räntan i sin tur har en direkt koppling till konjunkturen. Om Sveriges ekonomi går dåligt sänker Riksbanken räntan för att få igång ekonomin. Det gör det billigt att låna och investera, vilket är positivt för bolagen. Om Riksbanken däremot höjer räntan blir det dyrare att låna och bolagen påverkas negativt. Men konjunkturen påverkar även bolagens vinster. Om många människor i samhället är arbetslösa och lönerna inte går upp så sackar konsumtionen efter och många bolags vinster minskar. I en lågkonjunktur är utvecklingen på börsen ofta sämre, trots att räntan är låg.

4. Skatter och subventioner

Skatter påverkar både konsumenters val av produkter och bolagens möjligheter att leverera och producera. Om bensinskatten höjs väljer konsumenterna mer bensinsnåla bilar. De biltillverkare som inte kan leverera bensinsnåla modeller påverkas negativt. Samma sak gäller om riksdagen bestämmer att vissa produkter ska subventioneras. För att minska utsläppen av koldioxid kanske man beslutar att alla hushåll ska få ekonomiskt stöd om de installerar värmepumpar. Då ökar försäljningen av värmepumpar och värmepumpstillverkarnas vinster stiger. Så gör även aktiekurserna för de värmepumptillverkare som är noterade på börsen.


5. Förändringar i bolaget

Om ett bolag får ett erbjudande om att bli uppköpt av ett annat stiger ofta aktiekursen. Uppköpsbudet ligger ofta minst 20 procent över den aktuella aktiekursen, för att få aktieägarna att acceptera budet. Att aktiekursen stiger kan bero på att aktörerna på aktiemarknaden anser att bolaget kommer att gå bättre om det går samman med den som lägger uppköpsbudet. Det kan även handla om att köparna spekulerar i att det ska komma fler bud, som pressar upp aktiekursen ännu mer. Även andra förändringar i ett bolag kan påverka aktiekursen. Om en vd som av många ansetts missköta sitt jobb slutar och ersätts av någon annan kan aktiekursen stiga. Återigen handlar det om vilka förväntningar som finns på framtida vinster.


6. Rykten och spekulation

Mycket av de dagliga upp- och nedgångarna på börsen handlar om rykten och spekulationer. Bolagen på börsen släpper vanligtvis ekonomiska rapporter varje kvartal. I dessa kan man läsa faktiska siffror om hur försäljning och vinster har utvecklats under det senaste kvartalet. Utifrån dessa uppgifter kan man dra slutsatser om framtiden. Mellan kvartalsrapporterna kommer ofta ingen viktig information. Trots detta kan aktien gå upp och ner som en berg-och-dal-bana. Ibland kan det vara ren ryktesspridning som gör att kursen stiger eller sjunker. Plötsligt sprids ett rykte om att Volvo kommer att få in en stororder från ett amerikanskt fraktbolag. Trots att ryktena inte är bekräftade av Volvos ledning kan aktiekursen stiga flera procent.

Lär dig mer om aktier:

Här nedan kan du klicka dig vidare och lära dig mer om ett valfritt område.